Prijava
Utorak 31.3.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike36. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, 11 tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 31. januara 2008. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.36. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog

Nema slike24. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 28. decembra 2006. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

24. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slike25. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u utorakk, 30. januara 2007. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

25. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slikeSjednica će biti održan u petak, 11. decembra 2009. godine u 13,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

sjednicu Općinskog vijeća Tešanj u povodu obilježavanja godišnjice smrti (04.12.2005. godine) prvog predsjednika

Nema slike31. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, četiri tačke dnevnog reda održat će se u utorak, 31. jula 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.31. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu