Prijava
Utorak 10.12.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slike31. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, četiri tačke dnevnog reda održat će se u utorak, 31. jula 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.31. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu

Nema slikeNastavak 8. sjednice Općinskog vijeća Tešanj će se održati 29.06.2009. godine (PONEDJELJAK), sa početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),


S A Z I V A M
nastavak 8. sjednice Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29

Nema slikeNastavak 6. sjednice Općinskog vijeća Tešanj održat će se u petak, 3. aprila 2009. godine, sa početkom u 14,00 sati.Kompletan saziv pogledajte na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=588