Prijava
Subota 4.4.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

12. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.10.2017. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 12. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu,

 2. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra mjesnih zajednica na području općine Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom-Trafo stanica u Rosuljama,

 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Piljužićima,

 5. Nacrt Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,

 6. Nacrt Budžeta općine Tešanj za 2018.godinu,

 7. Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

 8. Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj,

 9. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2017.godine,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za promet nekretnina.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 04.11.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja 05.11.2017.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

11. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.09.2017. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 11. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Glinište,

 2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja  za  period 2017.- 2021.godina,

 3. Prijedlog  Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog stipendija (prvog ciklusa) u akademskoj  2017/2018. godini,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

 5. Nacrt – Izmjene i dopune Urbanističkog  projekta „Tešanj-centar“,

 6. Prijedlog Rješenja o konačnom  imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Opća Biblioteka Tešanj,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za promet nekretnina,

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu

 10. Informacija o završetku školske 2016/2017. godine i upisu učenika u  školsku 2017/2018. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Uz materijale koji su na dnevnom redu dostavljemo:

 • Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja zemljišta u vlasništvu Općine Tešanj,

 • Prijedlog Odluke o o izmjeni i dopuni RP “Poslovna zona Bukva”,

 • Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

 • Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća za period od 30.06. do 22.09.2017.godine.

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 30.09.2017. u 21,00 sat i 01.10.2017.g. u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

10. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 27.07.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 10. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine,

 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,

 4. Nacrt zoning plana "Poslovna zona Glinište",

 5. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Jelahu,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine na lokalitetu zv. “Kiseljak”,

 7. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretnini na Općinu Tešanj,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju Javnog konkursa za nekretnine na lokalitetu u Mrkotiću

 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekrentina kod obdaništa u Tešnju,

 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota, 29.07.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 30.07.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

9. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.06.2017. godine (petak) s početkom u 15:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 9. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Predstavljanje Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG – UNDP –

 2. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja "Vodovod Tepe-Hrvatinovići",

 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu priključka na vodovod “Pousorje”,

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017. godini,

 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja neposrednom pogodbom nekretnine u vlasništvu Općine Tešanj,

 6. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na mjesne zajednice,

 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju prava korištenja na zgradi za Poreznu upravu u Tešnju,

 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih površina,

 9. Rješenje o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Panel diskusija  "otvoreni sastanak sa vijecnicima Opcinskog  vijeca", u okviru Projekta"Jačanje uloge MZ u BiH" održat će se istog dana prije početka sjednice od 14,00 do 15,30 sati.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 01.07.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.07.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

8. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 24.05.2017. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 8. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2016. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2016. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj.

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,15 do 13,45 sati Tema: Zakon o principima lokalne samouprave , predavač: Arijana Brkić, Općinski pravobranilac.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:- 27.05.2017.godine (subota) u 21,00 sat i 28.05.2017.godine (nedjelja) u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.