Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

10. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 27.07.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 10. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine,

 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,

 4. Nacrt zoning plana "Poslovna zona Glinište",

 5. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Jelahu,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine na lokalitetu zv. “Kiseljak”,

 7. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretnini na Općinu Tešanj,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju Javnog konkursa za nekretnine na lokalitetu u Mrkotiću

 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekrentina kod obdaništa u Tešnju,

 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota, 29.07.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 30.07.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

9. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.06.2017. godine (petak) s početkom u 15:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 9. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Predstavljanje Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG – UNDP –

 2. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja "Vodovod Tepe-Hrvatinovići",

 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu priključka na vodovod “Pousorje”,

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017. godini,

 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja neposrednom pogodbom nekretnine u vlasništvu Općine Tešanj,

 6. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na mjesne zajednice,

 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju prava korištenja na zgradi za Poreznu upravu u Tešnju,

 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih površina,

 9. Rješenje o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Panel diskusija  "otvoreni sastanak sa vijecnicima Opcinskog  vijeca", u okviru Projekta"Jačanje uloge MZ u BiH" održat će se istog dana prije početka sjednice od 14,00 do 15,30 sati.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 01.07.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.07.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

8. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 24.05.2017. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 8. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2016. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2016. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj.

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,15 do 13,45 sati Tema: Zakon o principima lokalne samouprave , predavač: Arijana Brkić, Općinski pravobranilac.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:- 27.05.2017.godine (subota) u 21,00 sat i 28.05.2017.godine (nedjelja) u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

7. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 27.04.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 7. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2017. godine,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog pratnerstvo,

 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj

 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP TRA Tešanj

 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta, te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području Općine Tešanj,

 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj,

 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Tešanj za period 2018-2022,

 8. Nacrt Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na Mjesne zajednice,

 9. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica za 2016. godinu,

 10. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2016. godinu,

 11. Informacija o zimskom održavanju cesta na području općine Tešanj u periodu od 15.11.2016.godine do 15.03.2017.godine.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,00 do 13,45 sati,

Tema: Prostorno-planska dokumentacija (Zakon o građenju i građev. zemljištu), predavač: Nadir Medarić,dipl.ing.geodezije.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  29.04.2017.godine u 21,00 sat i 30.04.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

6. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.03.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 6. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2017.godinu,

 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice na ulazu u Jelah /cesta M-4,

 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017.godini,

 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Mišković Nikola, Rosulje),

 7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Mjesnih ureda Općine Tešanj u Kaloševiću i Šijama,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,

 9. Informacija o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba na području Općine Tešanj za 2016.godinu,

 10. Informacija o realizaciji projekta Adresni  registar.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika - istog dana prije početka sjednice od 13,15 do 13,45 sati, na temu Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj, predavač Predsjedavajući Vijeća Senad Subašić.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni OVDJE

3. Termin emitovanja sjednice Općinskog vijeća je 01.04.2017.godine u 21,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.