Prijava
Petak 10.4.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u ponedjeljak, 30.09.2019. godine s  početkom  u 14:00  sati,  u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 32. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu 
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu,
 3. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 23/24.08.2019.godine,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama,
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Mrkotiću,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.broj: 998/6 k.o. Jevadžije,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
 9. Informacija o postupku eksproprijacije,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjene i dopune urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj.
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena: 

 1. U materijalima je dostavljena Informacija o realizaciji akata koje je Vijeće usvojilo na svojoj 31. sjednici.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

    http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:
 2. - subota,  05.10.2019.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 06.10.2019.godine u 14,00 sati.  

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.   

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 18. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu 31.07.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 31. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine,
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovnih zona na području općine Tešanj,
 4. Nacrt Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019. godini,
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama i naknadama,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU “Muzej” Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave,
 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2019.godine,
 11. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

 

 

 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 30. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.08.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.08.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća

____________________

Amir Piro

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u (srijedu) 03.07.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 30. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o prestanku ispunjavanju uslova pripadanja čestica Javnom vodnom/putnom dobru i uknjižbi u korist Općine Tešanj,
 2. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja o raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj: 1410/3 za k.o. Medakovo,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Kraševu neposrednom pogodbom,                                                      
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića,
 6. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 13-28.05.2019.godine,
 7. Informacija o realizaciji Projekta Sportske dvorane u Jelahu,
 8. Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN,
 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 28. i 29. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 06.07.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 07.07.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.05.2019. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 29. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2018. godinu ,
 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2018. godinu,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2018. godinu,
 4. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2018. godini:
  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj.

 

Napomena:

 1. 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  01.06.2019.godine (subota) u 21,00 sat i 02.06.2019.godine (nedjelja) u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

____________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u (ponedjeljak) 29.04.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 28. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019. godine
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu 288/3 u Ljetiniću,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Medakovu,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije,
 9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2018.godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj.

 

 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 27. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 04.05.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.05.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.