Prijava
Subota 11.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 39. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 05.06.2020. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovao 21 vijećnik. Vijećnik Kotorić Esmir prisutan na sjednici od 14,14 sati.

Odsutni vijećnici: Jupić Mirano, Piro Amir, Turkeš Kenan i Hrnjić Muris (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Predstavnici Javnih ustanova i preduzeća: Alagić Almina, Halilović Aida, Brka Amir, Škiljo Hasan, Dujsić Amir, Jašić Safet, Mujkanović Mensura, Prnjavorac Amir, Lihić Adnan, Bašalić Asim, Brkić Alaudin i Alagić Ismar.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA: TV “Smart” Tešanj

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika (1vijećnik kasni, 4 vijećnika najavili odsustvo), čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 39. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

Z A P I S N I K

SA 38. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 14.05.2020. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14:00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici Vijeća prisustvovala 25 vijećnika (Vijećnik Kotorić Esmir prisutan od 14:25 sati a vijećnik Klepić Šemsudin od 14:38 sati).)

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuju 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 38.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 38. sjednicu dostavljena je i Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 36. i 37. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj – subota, 16.05.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 17.05.2020.godine u 14,00 sati

Z A P I S N I K

SA 37. HITNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 17.04.2020. GODINE (petak), S POČETKOM U 14:00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici Vijeća prisustvovala 24 vijećnika (Vijećnik Solo Fahir prisutan od 14:09 sati)

Odsutan vijećnik Pilav Elvir (najavo odsustvo).

 

GOSTI: Direktor JZU “Bolnica Tešanj Škiljo Hasan, direktor JZU Dom zdravlja Tešanj Dujsić Amir i komandir Policijske stanice Tešanj Katica Jusuf.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

Z A P I S N I K

SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.02.2020. GODINE (petak), S POČETKOM U 13:00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici Vijeća prisustvovala 24 vijećnika (Vijećnik Solo Fahir prisutan od 14:09 sati)

Odsutan vijećnik Hodžić Enes.

 

GOSTI: Direktor JP “Rad” Tešanj Adnan Lihić.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 24 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 36.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 36. sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 35. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj – subota, 29.02.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 01.03.2020.godine u 14,00 sati

 Z A P I S N I K

SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.01.2020. GODINE (petak), S POČETKOM U 13:09 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici Vijeća prisustvovala 24 vijećnika.

Odsutan: vijećnika Pašić Danijel.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.