Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

 Z A P I S N I K

SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.01.2019. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris prisutan od 13,57 sati).

Odsutan: Turkeš Kenan.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.12.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Prije početka sjednice Predsjedavajući vijeća Subašić Senad je pozdravio prisutne i saopštio da je Centralna izborna komisija BiH Općinskom vijeću dostavila Odluku i prestanku mandata vijećniku Kaser Vedranu i dodjeli manata za vijećnika Galijašević Hasanu. Nakon toga, Galijašević Hasan je dao i potpisao svečanu izjavu. Predsjedavajući vijeća mu je uputio čestitke i pozvao vijećnike da pomoću uređaja za glasanje izvrše prijavu prisustva na 24.sjednici.

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Kotorić Esmir prisutan od 13,30 sati, vijećnik Mahmutović Edin od 13,45 sati i vijećnik Alić Hajrudin prisutan od 14,20 sati).

Odsutni: Deljkić Nermin i Jupić Mirano (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Direktor JU “Rad” Tešanj g-din Lihić Adnan.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Z A P I S N I K

SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.11.2018. GODINE (petak), S POČETKOM U 13,30 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris napustio sjednicu u 16,18 sati).

Odsutan: Omić Mirsad (najavio odsustvo).

Ostavku podnio vijećnik Kaser Vedran

 

GOSTI: Predstavnik Instituta za građevinarstvo “IG” Banjaluka, g-din Marko Kondić

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 23. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 Z A P I S N I K

SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 25.10.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris napustio sjednicu u 16,18 sati).

Odsutni: Alić Munevera,Omić Mirsad i Turkeš Kenan (najavili odsustvo).

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 22. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 26.07.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Kurtić Amir prisutan od 14,05, Piro Amir od 14,50 sati a Hrnjić Muris napustio sjednicu u 15,30 sati).

Odsutni: Jupić Mirano, Jašić Haris i Omić Mirsad (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 21. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.