Prijava
Subota 14.12.2019
Događaji:
Pretraga

 Z A P I S N I K

SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 25.10.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris napustio sjednicu u 16,18 sati).

Odsutni: Alić Munevera,Omić Mirsad i Turkeš Kenan (najavili odsustvo).

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 22. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 26.07.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Kurtić Amir prisutan od 14,05, Piro Amir od 14,50 sati a Hrnjić Muris napustio sjednicu u 15,30 sati).

Odsutni: Jupić Mirano, Jašić Haris i Omić Mirsad (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 21. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 20. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.05.2018. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 16,30 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika.

Odsutni: Hasanbašić Senad, Kotorić Esmir i Hrvić Vahdet (najavili odsustvo).

Gosti: Direktori JU i JP g-din Lihić Adnan, g-din Bašalić Asim, g-din Alagić Ismar, g-din Škiljo Hasan, g-đa Halilović Aida, g-din Amir Brka, g-din Jašić Safet,

g-đa Alagić Almina, g-din Prnjavorac Ernad, predsjednici Nadzornih i Upravnih odbora g-đa Aida Huskić, g-din Alić Meho, g-din Hadžić Mirsad.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA: Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje,

otvorio 20. (tematsku) sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 14.05.2018. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovao 21 vijećnik. (Vijećnik Hrnjić Muris prisutan od 17,05 sati).

Odsutni: Jupić Mirano, Klepić Šemsudin, Deljkić Nermin i Omić Mirsad (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA: Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

 

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje,

otvorio 19. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 

Z A P I S N I K

SA 18. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 13.04.2018. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika.

Gosti:

Predstavnici Inicijativnog odbora demobilisanih veterana OG 7 Jug:Dubravac Hamdija, Hamza Krkalić, Edin Barjaktarević i Amir Ahmetagić.

Predstavnici Organizacije ratnih vojnih invalida Tešanj: Muharem Sejdić, Jusuf Rakman i Enes Kruško.

Predstavnici Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tešanj: Nura Mehić i Velida Ibrahimović.

Predstavnici Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja „7 jug“ Tešanj: Esmir Subašić i Hasan Handžić.

Predstavnici Jedinstvene organizacije boraca, unija veterana Tešanj: Adem Mahalbašić i Izudin Handžić.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Huskić Suad i pomoćnik Načelnika za boračko-invalidsku zaštitu Omerbašić Sabahudin.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA: Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.