Prijava
Nedjelja 12.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.12.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Prije početka sjednice Predsjedavajući vijeća Subašić Senad je pozdravio prisutne i saopštio da je Centralna izborna komisija BiH Općinskom vijeću dostavila Odluku i prestanku mandata vijećniku Kaser Vedranu i dodjeli manata za vijećnika Galijašević Hasanu. Nakon toga, Galijašević Hasan je dao i potpisao svečanu izjavu. Predsjedavajući vijeća mu je uputio čestitke i pozvao vijećnike da pomoću uređaja za glasanje izvrše prijavu prisustva na 24.sjednici.

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Kotorić Esmir prisutan od 13,30 sati, vijećnik Mahmutović Edin od 13,45 sati i vijećnik Alić Hajrudin prisutan od 14,20 sati).

Odsutni: Deljkić Nermin i Jupić Mirano (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Direktor JU “Rad” Tešanj g-din Lihić Adnan.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Z A P I S N I K

SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.11.2018. GODINE (petak), S POČETKOM U 13,30 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris napustio sjednicu u 16,18 sati).

Odsutan: Omić Mirsad (najavio odsustvo).

Ostavku podnio vijećnik Kaser Vedran

 

GOSTI: Predstavnik Instituta za građevinarstvo “IG” Banjaluka, g-din Marko Kondić

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 23. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 Z A P I S N I K

SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 25.10.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris napustio sjednicu u 16,18 sati).

Odsutni: Alić Munevera,Omić Mirsad i Turkeš Kenan (najavili odsustvo).

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 22. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 26.07.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Kurtić Amir prisutan od 14,05, Piro Amir od 14,50 sati a Hrnjić Muris napustio sjednicu u 15,30 sati).

Odsutni: Jupić Mirano, Jašić Haris i Omić Mirsad (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 21. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 20. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.05.2018. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 16,30 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika.

Odsutni: Hasanbašić Senad, Kotorić Esmir i Hrvić Vahdet (najavili odsustvo).

Gosti: Direktori JU i JP g-din Lihić Adnan, g-din Bašalić Asim, g-din Alagić Ismar, g-din Škiljo Hasan, g-đa Halilović Aida, g-din Amir Brka, g-din Jašić Safet,

g-đa Alagić Almina, g-din Prnjavorac Ernad, predsjednici Nadzornih i Upravnih odbora g-đa Aida Huskić, g-din Alić Meho, g-din Hadžić Mirsad.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA: Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje,

otvorio 20. (tematsku) sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.