Prijava
Utorak 21.1.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 18. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 13.04.2018. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika.

Gosti:

Predstavnici Inicijativnog odbora demobilisanih veterana OG 7 Jug:Dubravac Hamdija, Hamza Krkalić, Edin Barjaktarević i Amir Ahmetagić.

Predstavnici Organizacije ratnih vojnih invalida Tešanj: Muharem Sejdić, Jusuf Rakman i Enes Kruško.

Predstavnici Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tešanj: Nura Mehić i Velida Ibrahimović.

Predstavnici Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja „7 jug“ Tešanj: Esmir Subašić i Hasan Handžić.

Predstavnici Jedinstvene organizacije boraca, unija veterana Tešanj: Adem Mahalbašić i Izudin Handžić.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Huskić Suad i pomoćnik Načelnika za boračko-invalidsku zaštitu Omerbašić Sabahudin.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA: Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 06.04.2018. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovalo 24 vijećnika. (Vijećnik Kurdić Adem prisutan od 14,10 sati)

Odsutan vijećnik Jupić Mirano.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 17. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.02.2018. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovao 21 vijećnik.

Odsutni: Pilav Elvir, Hodžić Sedina, Mahmutović Edin i Omić Mirsad.

Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu u 16,23 sati, Zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća Piro Amir i vijećnik Hodžić Enes napustili sjednicu u 16,43 sati.

Gosti: Prestavnica Ambasade Švicarske g-đa Alma Zukorlić, voditeljica projekta "Jačanje uloge MZ u BiH" Maja Galibegović, predstavnica Općinskog suda Tešanj g-đa Ahmetović Fatima i direktor Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj g-din Berberović Muharem.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Z A P I S N I K

SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.01.2018. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

Odsutni: Jupić Mirano i Omić Mirsad.

Zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća Piro Amir i vijećnik Hrnjić Muris napustili sjednicu u 17,05 sati, a vijećnica Alić Munevera u 17,50 sati.

Gosti: Komandir Policijske stanice Tešanj g-din Jusuf Katica.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 15. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.12.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika.

Vijećnik Kaser Vedran prisutan od 14,20 sati.

Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu u 15,00 sati, a vijećnik Jašić Haris u 18,19 sati.

Gosti: Grupa demobilisanih (7) boraca: Krkalić Hamza, Bekrić Ramo, Hajdić Mesud, Ćeman Muhamed, Šeljmo Mirsad, Džinalić Edin i Ogrić Sejad.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.