Prijava
Četvrtak 27.6.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slikeSjednica održana u srijedu, 27. juna 2007. godine, s početkom u 15,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 27.06.2007. GODINE
(SRIJEDA) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 15,00 SATISjednici prisustvuje 20, odnosno 22 vijećnika (vijećnik u Nurdin Sadiković 15,10 sati i vijećnik Zinaida Agić u 15,20 sati).
Odsutni: vijećnik Mustafa Cerovac, Ajša

Nema slikeSjednica održana u utorak, 31. jula 2007. godine, s početkom u 15,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 31.07.2007. GODINE
(UTORAK) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 15,00 SATISjednici prisustvuje 17, odnosno 20 vijećnika (vijećnik u Nurdin Sadiković 15,10 sati i vijećnik Zinaida Agić u 15,15 sati i novi vijećnik Salih Brkić).
Odsutni vijećnici: