Prijava
Nedjelja 20.10.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slikeSjednica održana u četvrtak, 28. decembra 2006. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 28.12.2006. GODINE
(ČETVRTAK) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 14,00 SATISjednici prisustvuju 23 vijećnika.
Odsutni: vijećnik Vahdet Hrvić ranije najavio odsustvo zbog poslovnih obaveza i vijećnik Mustafa Cerovac.
GOSTI:

Nema slikeSjednica održana u utorak, 30. januara 2007. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 30.01.2007. GODINE
(UTORAK) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 14,00 SATISjednici prisustvuju 22 vijećnika.
Odsutni: Amir Kurtić ranije najavio odsustvo zbog poslovnih obaveza, Mustafa Cerovac i Senad Travnjak.
GOSTI:
Poslanici

Nema slikeSedma sjednica Općinskog vijeća Tešanj održana u utorak, 12. maja 2009. godine, sa početkom u 14,00 sati.Sjednici prisustvuje 25 vijećnika.

GOSTI:
Šef Terenskog ureda OSCE-a Zenica gosp. Antun Hristov, predsjednik Nadzornog odbora gosp. Senad Ahmić i direktor JP „Veterinarska stanica“ Tešanj gosp. Izudin Ibrahimpašić i Općinski načelnik sa saradnicima.
SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:
Novinar gosp. Halid Fejzić i predstavnici TV «Smart» Tešanj

Nema slike12. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održana u ponedjeljak, 30. novembra 2009. godine.Z A P I S N I K
12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,
ODRŽANE DANA 30.11.2009. GODINE (PONEDJELJAK)
U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, S POČETKOM U 14,00 SATI

Sjednici prisustvuju 19 odnosno 23 vijećnika (vijećnici Senad Subašić u 14,08 sati, Munevera Alić i Mirsad Mujčinović u 14,10 sati, te Adem Huskić u 14,10 sati).
Odsutni: vijećnici Hamdo

Nema slikeSjednica održana u srijedu, 27. juna 2007. godine, s početkom u 15,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 27.06.2007. GODINE
(SRIJEDA) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 15,00 SATISjednici prisustvuje 20, odnosno 22 vijećnika (vijećnik u Nurdin Sadiković 15,10 sati i vijećnik Zinaida Agić u 15,20 sati).
Odsutni: vijećnik Mustafa Cerovac, Ajša