Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeSjednica održana u četvrtak, 31. januara 2008. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 31.01.2008. GODINE
(ČETVRTAK) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 14,00 SATISjednici prisustvuje 21, odnosno 23 vijećnika (vijećnik Sakib Plančić u 14,10 i Zinaida Agić u 14,45 sati).
Odsutni: vijećnik Senad Subašić (najavio odsustvo)

Nema slikeSjednica održana u četvrtak, 27. decembra 2007. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 27.12.2007. GODINE
(ČETVRTAK) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 14,00 SATISjednici prisustvuje 20, odnosno 22 vijećnika (vijećnik Nurdin Sadiković u 14,30 i Benjamin Smailbegović u 15,10 sati).
Odsutni: vijećnik Fuad Šišić (najavio

Nema slikeSjednica održana u četvrtak, 30. novembra 2006. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 30.11.2006. GODINE
(ČETVRTAK) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 14,00 SATISjednici prisustvuje 18 vijećnika.
Odsutni: vijećnici Irvana Ćehajić, Fuad Šišić, Sead Rožajac i Jasmin Smailbegović su ranije najavili odsustvo, vijećnik

Nema slikeSjednica održana u četvrtak, 28. decembra 2006. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 28.12.2006. GODINE
(ČETVRTAK) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 14,00 SATISjednici prisustvuju 23 vijećnika.
Odsutni: vijećnik Vahdet Hrvić ranije najavio odsustvo zbog poslovnih obaveza i vijećnik Mustafa Cerovac.
GOSTI:

Nema slikeSjednica održana u utorak, 30. januara 2007. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
ODRŽANE 30.01.2007. GODINE
(UTORAK) U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA
TEŠANJ S POČETKOM U 14,00 SATISjednici prisustvuju 22 vijećnika.
Odsutni: Amir Kurtić ranije najavio odsustvo zbog poslovnih obaveza, Mustafa Cerovac i Senad Travnjak.
GOSTI:
Poslanici