Prijava
Utorak 22.10.2019
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.09.2017. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 25 vijećnika.

Vijećnik Deljkić Nermin prisutan od 14,15 sati, vijećnik Kotorić Esmir prisutan od 14,17 sati.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.07.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

Odsutni: Pezer Fahrudin i Deljkić Nermin (najavili odsustvo)

Vijećnik Kasim Huskić prisutan od 14,05 sati, vijećnik Kotorić Esmir prisutan od 15,03 sati.

 

Gosti: Komandir Policijske stanice Tešanj g-din Katica Jusuf i pomoćnik za kriminalitet g-din Hasanić Senad.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

Z A P I S N I K
SA  9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE
DANA  30.06.2017. GODINE (petak),  S POČETKOM U 15,30 SATI,
U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ


Sjednici prisustvovalo  20 vijećnika.  
Odsutni: Hasanbašić Senad, Deljkić Nermin, Pašić Danijel, Hodžić Enes, Jašić Haris (najavili odsustvo)
Vijećnik Hrnjić Muris prisutan od 16,20 sati.
Ranije napustili sjednicu vijećnici: Alić Hajrudin u 16,15 sati, Piro Amir u 16,20 sati

GOSTI: g-din Siniša Ubiparipović Predstavnik Projekta “MEG” UNDP
Sjednici prisustvovali:  Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:
Predstavnici TV “Smart”.
Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava  predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 8. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 24.05.2017. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris prisutan od 15,17 sati, vijećnik Mirano Jupić napustio sjednicu od 16,00 sati)).

Odsutan: Hodžić Enes (najavio odsustvo).

Gosti: Direktori JU i JP g-din Šaranović Mirsad, g-din Bašalić Asim, g-din Alagić Ismar, g-din Mudrov Hidajet, g-din Sejdinović Rifat, g-đa Halilović Aida, g-đa Kavazović Sabrija, g-din Amir Brka, g-din Jašić Safet, g-đa Alagić Almina, predsjednici Nadzornih i Upravnih odbora g-din Ljevaković Almir, g-din Alić Meho, g-đa Ajanović Emina i g-din Plančić Sakib.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.04.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovao 21 vijećnik.

Odsutni: Alić Munevera, Hasanbašić Senad, Omić Mirsad i Hodžić Sedina (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 7. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Prije prelaska na usvajanje Zapisnika 6.sjednice Predsjedavajući Vijeća je upoznao javnost da se od ove sjednice materijali za sjednice Vijeća dostavljaju elektronskim putem.