Prijava
Ponedjeljak 20.1.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 8. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 24.05.2017. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris prisutan od 15,17 sati, vijećnik Mirano Jupić napustio sjednicu od 16,00 sati)).

Odsutan: Hodžić Enes (najavio odsustvo).

Gosti: Direktori JU i JP g-din Šaranović Mirsad, g-din Bašalić Asim, g-din Alagić Ismar, g-din Mudrov Hidajet, g-din Sejdinović Rifat, g-đa Halilović Aida, g-đa Kavazović Sabrija, g-din Amir Brka, g-din Jašić Safet, g-đa Alagić Almina, predsjednici Nadzornih i Upravnih odbora g-din Ljevaković Almir, g-din Alić Meho, g-đa Ajanović Emina i g-din Plančić Sakib.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.04.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovao 21 vijećnik.

Odsutni: Alić Munevera, Hasanbašić Senad, Omić Mirsad i Hodžić Sedina (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 7. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Prije prelaska na usvajanje Zapisnika 6.sjednice Predsjedavajući Vijeća je upoznao javnost da se od ove sjednice materijali za sjednice Vijeća dostavljaju elektronskim putem.

Z A P I S N I K

SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.03.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovalo 22 vijećnika

Odsutni: Jašić Haris, Lihić Adnan i Jupić Mirano (najavili odsustvo).

GOSTI: Direktor Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj g-din Berberović Muharem.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 6. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 02.03.2017. GODINE (utorak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

 

Sjednici prisustvovalo 23 vijećnika (Vijećnik Turkeš Kenan prisutan odrisutan od 14,40 sati).

Odsutni: Jašić Haris i Omić Mirsad (najavili odsustvo).

GOSTI: Predstavnik Općinskog suda Tešanj g-din Zijad Bajraktarević.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 5. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 

Z A P I S N I K

SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.01.2017. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika

(Vijećnik Jupić Mirano prisutan od 14,06 sati i vijećnik Lihić Adnan prisutan od 15,55 sati.

GOSTI: Komandir Policijske stanice Tešanj Jusuf Katica i pomoćnik Komandira.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika (dva vijećnika najavila kašnjenje), čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 4. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.