Prijava
Subota 14.12.2019
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 06.05.2016. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 21 vijećnika.

Odsutni vijećnici: Jašić Haris, Unkić Mirza, Ajanović Ekrem i Kršić Boban (najavili odsustvo).

Vijećnik Šišić Fuad prisutan od 14:50 sati (najavio kašnjenje).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 40. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 39. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.03.2016. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

Odsutni vijećnici: Šišić Fuad, Jašić Haris i Dujsić Amir (najavili odsustvo).

Vijećnici Lihić Adnan, Halilović Muhamed i Halilović Fadil na sjednici prisutni od 14:09 sati a vijećnik Omerbašić Fahrudin prisutan od 16:00 sati (najavili kašnjenje).

GOSTI: Direktor Zavoda za zapošljavanje – Biro g-din Berberović Muharem i g-din Trepčić Mustafa

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 18 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 39. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 38. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 25.2.2016. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika.

(Vijećnica Galijašević Bernadeta prisutna od 13:07 sati).

Odsutan vijećnk: Šišić Fuad (najavio odsustvo).

GOSTI: Prestavnik Općinskog suda Tešanj, g-din Bajraktarević Zijad i komandir Policijske stanice Tešanj g-din Katica Jusuf

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 38. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 37. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.1.2016. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 23 vijećnika

(Vijećnik Starčević Miralem prisutan od 14:22 sati).

Odsutni vijećnici: Jašić Haris i Unkić Mirza (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 37. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.12.2015. GODINE (utorak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 25 vijećnika

(Vijećnik Fuad Šišić prisutan od 14:20 sati, a vijećnik Vedran Kaser od 14:24 sata).

GOSTI:Predstavnice Agencije za istraživanje tržišta, medija i javnog mnjenja Sarajevo IPSOS - Anketari Semira Karić i Azira Okan

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.