Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 42. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 15.07.2016. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 20 vijećnika (vijećnik Huskić Kasim prisustvovao od 14:10 h, a Piro Amir od 14:52 h.

Odsutni vijećnici: Ajanović Ekrem, Jašić Haris i Galijašević Bernadeta (najavili odsustvo).

GOSTI: Komandir Policijske stanice Tešanj g-din Katica Jusuf i građanin Maličević Adem.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 42. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 41. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.5.2016. GODINE (UTORAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 24 vijećnika (Vijećnik Piro Amir prisutan od 14:30 sati).

Odsustvo najavila vijećnica Salkić Aida.

GOSTI: Predstavnici javnih preduzeća: gosp. Bašalić Asim, gosp, Bošnjak Himzo i gosp. Ljevaković Almir.

Predstavnici javnih ustanova: gosp. Mudrov Hidajet , gosp. Sejdinović Rifat, g-đa Kavazović Sabrija, gosp. Brka Amir, gosp.Jašić Safet, gosp. Bašić Esmir, g.đa Almina Brkić, g-đa Ajanović Emina I ….

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 41. (tematsku) sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 06.05.2016. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 21 vijećnika.

Odsutni vijećnici: Jašić Haris, Unkić Mirza, Ajanović Ekrem i Kršić Boban (najavili odsustvo).

Vijećnik Šišić Fuad prisutan od 14:50 sati (najavio kašnjenje).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 40. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 39. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.03.2016. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

Odsutni vijećnici: Šišić Fuad, Jašić Haris i Dujsić Amir (najavili odsustvo).

Vijećnici Lihić Adnan, Halilović Muhamed i Halilović Fadil na sjednici prisutni od 14:09 sati a vijećnik Omerbašić Fahrudin prisutan od 16:00 sati (najavili kašnjenje).

GOSTI: Direktor Zavoda za zapošljavanje – Biro g-din Berberović Muharem i g-din Trepčić Mustafa

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 18 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 39. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 38. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 25.2.2016. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika.

(Vijećnica Galijašević Bernadeta prisutna od 13:07 sati).

Odsutan vijećnk: Šišić Fuad (najavio odsustvo).

GOSTI: Prestavnik Općinskog suda Tešanj, g-din Bajraktarević Zijad i komandir Policijske stanice Tešanj g-din Katica Jusuf

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 38. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.