Prijava
Ponedjeljak 20.1.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.04.2019. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

  • Vijećnici Hasanbašić Senad prisutan na sjednici od 14,40 sati a Omić Mirsad prisutan od 15,55 sati.
  • Ranije napustili sjednicu sljedeći vijećnici: Hrnjić Muris je u 16,08 sati,Jupić Mirano u 17,28 sati, Kotorić Esmir u 18,47 sati..

 

Odsutni: Solo Fahir i Hodžić Enes (najavili odsustvo).

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA  27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA  27.03.2019. GODINE (srijeda),  S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.  (Vijećnik Hrnjić Muris  prisutan od 13,09 sati).

Odsutni: Klepić Šemsudin i Hodžić Sedina (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Direktor Zavoda za zapošljavanje –BIRO Tešanj g-din Berberović Muharem.

Sjednici prisustvovali:  Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj i Merdić Miralem

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava  predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika,  Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje  22 vijećnika, čime  su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 27. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 27. sjednicu  dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 26 sjednici Općinskog vijeća.

Z A P I S N I K

SA  26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA  28.02.2019. GODINE (četvrtak),  S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.  (Vijećnik Jupić Mirano  prisutan od 13,15 sati. Vijećnici: Piro Amir, Hrnjić Muris, Hodžić Sedina i Jupić Mirano u 16,20 sati napustili sjednicu).

Odsutan: Klepić Šemsudin i Hodžić Enes.

 

GOSTI: Predstavnik Udruženja privrednika Biznis centar Tešanj Ajanović Mesud i predsjednik Općinskog suda Tešanj Popović Zdravko.

Sjednici prisustvovali:  Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj i novinar Čabrić Muhamed

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava  predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika,  Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje  22 vijećnika, čime  su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 26.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 26. sjednicu  dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 25 sjednici Općinskog vijeća.

Materijal za Prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija za 2019.godinu dostavljen dan poslije radi usaglašavanja prijedloga sa nekim mjesnim zajednicama kako je i najavljeno na sjednici Kolegija.

 Z A P I S N I K

SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.01.2019. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris prisutan od 13,57 sati).

Odsutan: Turkeš Kenan.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.12.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Prije početka sjednice Predsjedavajući vijeća Subašić Senad je pozdravio prisutne i saopštio da je Centralna izborna komisija BiH Općinskom vijeću dostavila Odluku i prestanku mandata vijećniku Kaser Vedranu i dodjeli manata za vijećnika Galijašević Hasanu. Nakon toga, Galijašević Hasan je dao i potpisao svečanu izjavu. Predsjedavajući vijeća mu je uputio čestitke i pozvao vijećnike da pomoću uređaja za glasanje izvrše prijavu prisustva na 24.sjednici.

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Kotorić Esmir prisutan od 13,30 sati, vijećnik Mahmutović Edin od 13,45 sati i vijećnik Alić Hajrudin prisutan od 14,20 sati).

Odsutni: Deljkić Nermin i Jupić Mirano (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Direktor JU “Rad” Tešanj g-din Lihić Adnan.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.