Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 32. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.09.2019. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika (Vijećnik Mirano Jupić prisutan od 14,13 h)

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 24 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 32.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

 

U materijalima za 32. Sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 31. sjednici Općinskog vijeća.

Z A P I S N I K

SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.07.2019. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovao 21 vijećnik.

Ranije napustili sjednicu: vijećnik Jupić Mirano 16,05 h.

Odsutni: Subašić Senad, Jašić Haris, Omić Mirsad i Hrnjić Muris.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Vijeća g-din Amir Piro.

Nakon prijave vijećnika, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 31.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 31. Sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 30. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj – subota, 03.08.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.08.2019.godine u 14,00 sati

Z A P I S N I K

SA  30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA  03.07.2019. GODINE (srijeda),  S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.  

Ranije napustili sjednicu: vijećnik Alić Hajrudin u 14,44 h i vijećnik Mahmutović Edin 15,40 h.

Odsutni: Subašić Senad i Hasanbašić Senad (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali:  Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Vijeća g-din Amir Piro.

Z A P I S N I K

SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.06.2019. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika. Vijećnik Solo Fahir i Mahmutović Edin prisutni na sjednici od 14,09 sati.

Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu u 16,11 sati.

Odsutna vijećnica Hodžić Sedina (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Predstavnici Javnih ustanova i preduzeća: Alagić Almina, Braković Emir, Halilović Aida, Brka Amir, Dujsić Amir, Alić Meho, Škiljo Nermin, Jašić Safet, Ajanović Emina, Prnjavorac Ernad, Lihić Adnan, Bašalić Asim i Alagić Ismar.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima i Predsjednica Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost polova Alisa Ramić Dudić.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj i Merdić Miralem u ime portal 𝖎𝖓𝖘𝖎𝖉𝖊𝖗.𝖇𝖆 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.04.2019. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

  • Vijećnici Hasanbašić Senad prisutan na sjednici od 14,40 sati a Omić Mirsad prisutan od 15,55 sati.
  • Ranije napustili sjednicu sljedeći vijećnici: Hrnjić Muris je u 16,08 sati,Jupić Mirano u 17,28 sati, Kotorić Esmir u 18,47 sati..

 

Odsutni: Solo Fahir i Hodžić Enes (najavili odsustvo).

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.