Prijava
Srijeda 19.2.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.02.2015. GODINE (PETAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvuje 23 vijećnika.

Odsustvo najavili vijećnici Fuad Šišić i Vahdet Hrvić .

GOSTI: Predstavnik Općinskog suda Tešanj g-đa Ahmetović Fatima,

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad Subašić.

Z A P I S N I K

SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.01.2015. GODINE (ČETVRTAK), S POČETKOM U 16,30 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 24 vijećnika. (Vijećnica Bernadeta Galijašević prisutna od 17,10 sati).

Odsustvo najavio vijećnik Amir Dujsić.

GOSTI: Trepčić Mustafa

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad Subašić.

Na početku sjednice predsjedavajući Vijeća se zahvalio svim Klubovima vijećnika za saglasnost za izmjenu termina održavanja sjednice i naglasio da su nažalost, tužne vijesti pristigle jedna drugu, prvo smrt dugogodišnjeg radnika naše JU Prim. dr. Nedima Dujsića, oca vijećnika Amira Dujsića, a onda i vijest o nesreći i stradanju naša dva sugrađana na radilištu u Sarajevu, te pozvao prisutne da učenjem Fatihe, minutom ćutnje ili nekim drugim prikladnim načinom svi odaju počast preminulim i izraze suosjećanje sa njihovim porodicama.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajućeg Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 26. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.12.2014. GODINE (PONEDJELJAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 25 vijećnika. (Vijećnik Halilović Muhamed na sjednici prisutan od 14,05 sati, vijećnik Ajanović Ekrem od 14,07 sati).

GOSTI: Predsjednik Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja g-din Salih Brkić.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Vijeća g-din Rifet Begović do druge tačke dnevnog reda “Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2015.godinu” od koje sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj g-din Senad Subašić.

Nakon prozivke vijećnika, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 25. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

(Vijećnik Halilović Muhamed prisutan na sjednici od 14,05 sati, a vijećnik Ajanović Ekrem od 14,07 sati)

Z A P I S N I K

SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 13.11.2014. GODINE (ČETVRTAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 23 vijećnika. (Vijećnik Ekrem Ajanović prisutan na sjednici od 14,04 sati).

Odsutni: Amir Dujsić i Mirza Unkić (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Predstavnik Centra za socijalni rad g-din Emir Braković.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad do tačke Ad B vijećnička pitanja i odgovori od koje sjednicom nastavlja predsjedavati zamjenik predsjedavajućeg Vijeća Rifet Begović.

Z A P I S N I K

SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 22.10.2014. GODINE (SRIJEDA), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvuje 25 vijećnika.

 

GOSTI:Predstavnik grupe građana MZ Rosulje g-din Sivić Zinet.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.