Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.12.2014. GODINE (PONEDJELJAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 25 vijećnika. (Vijećnik Halilović Muhamed na sjednici prisutan od 14,05 sati, vijećnik Ajanović Ekrem od 14,07 sati).

GOSTI: Predsjednik Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja g-din Salih Brkić.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Vijeća g-din Rifet Begović do druge tačke dnevnog reda “Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2015.godinu” od koje sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj g-din Senad Subašić.

Nakon prozivke vijećnika, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 25. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

(Vijećnik Halilović Muhamed prisutan na sjednici od 14,05 sati, a vijećnik Ajanović Ekrem od 14,07 sati)

Z A P I S N I K

SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 13.11.2014. GODINE (ČETVRTAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 23 vijećnika. (Vijećnik Ekrem Ajanović prisutan na sjednici od 14,04 sati).

Odsutni: Amir Dujsić i Mirza Unkić (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Predstavnik Centra za socijalni rad g-din Emir Braković.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad do tačke Ad B vijećnička pitanja i odgovori od koje sjednicom nastavlja predsjedavati zamjenik predsjedavajućeg Vijeća Rifet Begović.

Z A P I S N I K

SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 22.10.2014. GODINE (SRIJEDA), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvuje 25 vijećnika.

 

GOSTI:Predstavnik grupe građana MZ Rosulje g-din Sivić Zinet.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.

 

Z A P I S N I K

SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.07.2014. GODINE (ČETVRTAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 24 vijećnika (Vijećnik Vahedet Hrvić prisutan od 14,29 sati).

Odsutan vijećnik Muhamed Halilović (najavio odsustvo).

GOSTI: Komandir Policijske stanice Tešan g-din Alić Hajrudin.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.

Z A P I S N I K

SA  21. (vanredne)  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

ODRŽANE DANA  04.07.2014. GODINE (PETAK), S POČETKOM U 15,30 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

 

Sjednici prisustvuje  24  vijećnika

Odsutan: Vijećnik Amir Dujsić (najavio odsustvo).

 

GOSTI: G-din Hrvić Ernad.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart»..

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.