Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA  20. (tematske)  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

ODRŽANE DANA  20.06.2014. GODINE (PETAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

 

Sjednici prisustvuje  25  vijećnika (Vijećnik Ekrem Ajanović prisutan od 14:11 sati).

 

GOSTI: Direktori javnih preduzeća:  Asim Bašalić, Mirsad Šaranović i  Alagić Ismar.

Predsjednik nadzornog odbora Almir Ljevaković.

Direktori javnih ustanova: Esmir Bašić, Sabrija Kavazović, Zahida Binakaj, Rifat Sejdinović,

Amir Brka, Hidajet Mudrov, Safet Jašić i Jasmin Mandžukić.

Predsjednici upravnih odbora: Emina Ajanović i Sakib Kurtić.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart»..

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.

Z A P I S N I K

SA  19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA  30.05.2014. GODINE (PETAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

 

Sjednici prisustvuje  24  vijećnika.

Odsutan vijećnik: Muhamed Halilović

 

GOSTI: G-din Trepčić Mustafa

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart»..

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.

Z A P I S N I K

SA  18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA  25.04.2014. GODINE (PETAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvuje 20 vijećnika (vijećnik Hrvić Vahdet od 14:04 i Kasim Huskić od 14:06 sati) .

Odsutni vijećnici: Alić Munevera, Ajanović Ekrem, Galijašević Bernadeta, Salkić Aida i Dujsić Amir (najavili odsustvo).

 GOSTI: G-din Berberović Muharem, g-dinTrepčić Mustafa i  g-din Ernad Hrvić.

 Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart»..

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

 

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.

Z A P I S N I K

SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.03.2014. GODINE (PONEDJELJAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJSjednici prisustvuje 24 vijećnika (vijećnik Kasim Huskić prisustvovao od 14:11 sati) .

Odsutan vijećnik Jašić Haris (najavio odsustvo).


GOSTI: Predstavnik Općinskog suda Tešanj, g-đa Fatima Ahmetović i građani Edin Šeljmo, Ibrahimović Suad i Dizdarević Mujo.


Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.


SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart» i novinar gosp. Halid Fejzić.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.

Z A P I S N I K

SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.02.2014. GODINE (ČETVRTAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvuje 25 vijećnika.

 

GOSTI: Komandir policijske stanice Tešanj g-din Hajrudin Alić, predstavnik firme “Aksa” Zvjezdan Tukić sa pomoćnikom i predstavnik Plenuma građana Edin Šeljmo i dr.(3 člana).

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart» i novinar Radio Tešnja gosp. Halid Fejzić.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj gosp. Šišić Fuad.