Prijava
Četvrtak 25.4.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća održana 18. tematska sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1.Informacija o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

2.Izjašnjavanje Općinskog vijeća Tešanj o prijedlogu zaključaka podnosioca inicijative za tematsku sjednicu.

 

Sjednici su prisustvovali, i obratili se vijećnicima, predstavnici Inicijativnog odbora demobilisanih boraca OG 7 jug i predstavnici boračkih udruženja sa područja općine Tešanj.

Nakon diskusija, Vijeće je usvojilo zaključke koji će biti objavljeni u Službenom glasniku Općine Tešanj. Vijeće je završilo sa radom u 18,55 sati.