Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

JP RAD je raspisao dva oglasa za prijem u radni odnos koje možete pogledati na:

Oglas za prijem pomoćnih radnika

Oglas za prijem referenta za pravne poslove