Prijava
Četvrtak 16.7.2020
Događaji:
Pretraga

Završeno je asfaltiranje dionice puta Dom Bedaci-Park u MZ Novo Selo. Radove na navedenom projektu vrši firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug. Nadzor radova je IG Institut d.d. Banja Luka.
Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena u Budžeta Općine.