Prijava
utorak 23.9.2014
Pretraga

Novosti

U petak 10.05.2013 sa početkom u 15,15 sati, u Sali Vijeća održana je sjednica Komisije za zaštitu čovjekove sredine, sa dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Komisije,

  2. Analiza, zaključak i stepen realizacije,

  3. Informacija vezano za ispuštanje određenih hemikalija u rijeku Tešanjku od 05.05.2013 godine, razmatranje iste i definisanje zaključaka,

  4. Informacija vezano za građansku inicijativu Zaštita sliva rijeke Tešanjke, razmatranje iste i definisanje zaključaka,

  5. Razno.

Nakon što su sve tačke dnevnog reda razmotrene, te nakon završene diskusije, iznesenih mišljenja i stavova, jednoglasno su definisani okvirni zaključci koji će u narednim danima biti precizirani i definisani u skladu sa nadležnostima ovog radnog tijela Vijeća te upućeni dalje u vidu sugestija, prijedloga i inicijativa.

Nastavljaju se radovi na uređenju prilaza Gradini. U prethodnom periodu, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika FBiH izvršeno je arheološko istraživanje lokaliteta, te su radovi nastavljeni prema projektu i prema planiranoj dinamici. Završetak ugovorenih radova se očekuje u narednih 30 dana. Investitor je Općina Tešanj, a izvođač radova je SZR Elez, Tešanj.

Zbog redovnog sanitarno-higijenskog tretmana rezervoara i vodovodne mreže vodovoda Tešanj, dana 11.05.2013.godine (subota) od 2000 sati do 0800 sati narednog dana (nedjelja), voda iz vodovodnog sistema Tešanj će imati povećanu koncentraciju hlora, zbog čega se neće moći koristiti za piće.

Upozoravamo korisnike da u navedenom periodu, vodu iz vodovodnog sistema Tešanj ne koriste za piće.JP RAD d.d. Tešanj